Documentation of Klara Hosnedlova Ponytail Parlour exhibition/performance

X